profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ruchoma czcionka Gutenbergapoleca85%
Historia

Historia drukarstwa

Ojczyzną druku jest Daleki Wschód. Najstarsze narzędzia drukarskie i drukowane dokumenty, znalezione w Chinach i Japonii pochodzą z VII wieku n.e. Najstarsza znana drukowana książeczka ukazała się w...poleca85%
Język polski

Oświecenie - opracowanie tekstów

", "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Z inicjatywy króla powstał "Monitor". Rozwój drukarstwa był przede wszystkim następstwem rozkwitu twórczości literackiej. O literackiej świetności tych lat