profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ruch turystycznypoleca85%
Geografia

Turystyka - pojęcia

Turystyka-całokształt stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem w jakiejś miejscowości osób przyjezdnych, jeśli pobyt nie wynika z motywu osiedlenia się i przez to nie wiąże się z jakąkolwiek działalnością zarobkową. Turysta-oznacza...poleca85%
Biologia

Fauna Karkonoszy

Wielowiekowa działalność ludzi w Karkonoszach przyczyniła się do wyginięcia wielu zwierząt, zwłaszcza drapieżnych ssaków i ptaków. Ostatniego niedźwiedzia zastrzelono w 1802 roku pod Śnieżką w Obfitym Dole. Rysie wytępiono w XVIII wieku, żbiki...poleca82%
Geografia

Turystyka - pojęcia

Turystyka - działania ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczynku, w interesach i interesach innych celach, przez nie więcej niż jeden rok bez przerwy, w miejscach znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem. Turysta – osoba, która...poleca84%
Geografia

Turystyka na świecie.

Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przybywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem. Światowa Organizacja Turystyki (przy ONZ) Ruch turystyczny to...poleca83%
Geografia

Rozwój Turystyki w świecie

Rozwój Turystyki w świecie . Potrzeba poznawania odległych kultur oraz poszerzenia się i kształtowała i nasilała wraz z rozwojem cywilizacyjnym . Postęp technologiczny między innymi pojawianie się coraz nowocześniejszych środków transportu...