profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ruch nacjonalistyczny w Polscepoleca83%
Historia

Parlament II RP.

Parlament II RP, Ruch Nacjonalistyczny, Partie Chłopskie, Partie Robotnicze PARLAMENT II RP 17.03.1921 Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję II RP. Była ona kompromisem między różnymi siłami politycznymi, dążącymi albo do osłabienia władzy...