profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu

poleca40%
Fizyka

Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu

Gdy wartość wektora prędkości w ruchu po okręgu rośnie, to rośnie też szybkość kątowa i obok przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe , które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako stosunek przyrostu szybkości kątowej do czasu, w jakim ten przyrost nastąpił: Tutaj ω 0 oznacza początkową szybkość kątową (w chwili t = 0), a ω k to szybkość kątowa po czasie t (końcowa szybkość kątowa). Warto zauważyć, że matematyczna postać tego wzoru jest identyczna ze wzorem...poleca85%
Fizyka

Ruch, zasada

jest ruchem jednostajnie opóźnionym Ruch jednostajny po okręgu : Ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy ruch , w którym prędkość liniowa ma wartość stałą ,a wektor prędkości jest styczny do okręgu wpoleca85%
Fizyka

Ruch i jego opis

- jednostajnie przyspieszony a=const, a>0 np spadek swobodny a=g 2. jednostajnie opóźniony a=const, a Ruch jednostajny po okręgu Ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy taki ruchpoleca85%
Fizyka

Ruch zmienny

Ruch jednostajnie przyspieszony po linii prostej aśr=ΔV / Δt V=V0 + aΔt Jeśli V0=0 to V=aΔt Przemieszczenie x=x0 + V0t + at2/2 drogi przebyte w ciągu pierwszej, drugiej, trzeciej sekundziepoleca85%
Fizyka

Kinematyka

jednostajnie opóźnionym Ruch jednostajny po okręgu : Ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy ruch , w którym prędkość liniowa ma wartość stałą ,a wektor prędkości jest styczny do okręgu w każdym jegopoleca83%
Fizyka

Zadania do poćwiczenia sobie przed klasówką z ruchu po okręgu

.Zadania – ruch po okręgu Zestaw 03.2005 1. 1. Satelita obiega Ziemię po orbicie kołowej na wysokości 640km nad powierzchnią Ziemi. Okres obiegu wynosi 98min. Wyznacz: a