profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ruch harmonicznypoleca85%
Fizyka

Ruch harmoniczny (drgający prosty)

Drganie obciążnika zawieszonego na sprężynie jest przykładem ruchu drgającego prostego- ruch ten jest ruchem okresowym. Pociągając obciążnik w dół rozciągamy sprężynę, wskutek czego powstają w niej siły sprężystości skierowane do góry i dążące...poleca85%
Fizyka

Położenie równowagi,ruch harmoniczny,rezonans,fale mechaniczne,drgania

Położenie równowagi-położenie ciała przed wprowadzeniem go w ruch drgający; Wychylenie x (z położenia równowagi) w danej chwili t, czyli współrzędna położenia ciała drgającego; Amplituda A-maksymalne wychylenie z położenia równowagi Okres drgań...poleca84%
Fizyka

Wahadło matematyczne

Modelem wahadła matematycznego jest mała kulka zawieszona swobodnie na długiej nici. Kulka odchylona z położenia równowagi i swobodnie puszczona porusza się ruchem drgającym zwanym wahadłowym. Wahadło będzie wykonywało ruch zbliżony do...poleca78%
Fizyka

Ruch drgający

RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie - okres drgań -...