profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozwój Warszawypoleca84%
Historia

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa? Warszawa... U progu trzeciego tysiąclecia ma ponad 2 mln mieszkańców, jest wielkim i ważnym miastem, jest stolicą. Tutaj mieszczą się wszystkie...poleca84%
Geografia

Etapy rozwoju sieci osadniczej Mazowsza

Warunki środowiska naturalnego nie sprzyjały zbytnio procesom osadniczym, których głównym motorem było rolnictwo. Przyczyniała się do tego także słaba dostępność terenów leśnych i bagiennych. Od XIII do XVI wieku 108 miejscowości uzyskało prawa...poleca84%
Historia

Źródła siły i potęgi państwa polsko-litewskiego na przełomie XVI i XVII wieku.

oba państwa . Sam król, początkowo niechętny takiemu rozwiązaniu, które musiało prowadzić do osłabienia stosunkowo silnej pozycji władcy na Litwie, pod koniec swego życia nie bez wpływu doświadczeń zpoleca82%
Historia

Ustrój państwa polskiego do XVI wieku

rządy sprawowała rada królewska. Wraz ze zjednoczeniem państwa wzrosła rola rady królewskiej. Rada była organem doradczym. W ciągu XV wieku monarcha wprowadzał niekiedy do rady miejsce wyższych ipoleca83%
Historia

Sejm na ziemiach polskich.

się centralną dzielnicą Rzeczypospolitej, a jego stolica Warszawa była miejscem wspólnych sejmów. Od przełomu XVI /XVII wieku stała się faktyczną stolicą państwa . Rola Krakowa została zepchnięta napoleca80%
Historia

Demokracja szlachecka w Polsce w XVI wieku

przez mieszczan. Sejm w dawnej Polsce. Sejm wywodzi się z wieców dzielnicowych, których rolę po zjednoczeniu państwa przejęły zjazdy prowincjonalne oraz ogólnokrajowe, a w sprawach lokalnychpoleca82%
Historia

Historia Sejmu Polskiego

opinii w podstawowych sprawach. W miarę jednoczenia państwa zaczęto zwoływać zjazdy prowincjonalne w Wielkopolsce i Małopolsce oraz ogólnopaństwowe (m.in. za Władysława Łokietka w latach 1306, 1318