profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozwój osobowości dzieckapoleca85%
Psychologia

Zaburzenia komunikowania się i metody pomocy dzieciom z tym typem zaburzeń

Ogromny wpływ na prawidłowy rozwój osobowości dziecka ma kształcenie mówienia tj. umiejętności komunikowania się za pomocą przekazu werbalnego. Na bazie materiału językowego dziecko konkretyzuje wytwory i przebiegi swoich myśli, uczuć i pragnień....poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wpływ rodziny na osobowość dziecka.

Część 1: Osobowość dziecka Osobowość, 1) zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych; 2) zespół warunków wewnętrznych wpływających na...poleca96%
Psychologia

Rozwój osobowości dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.

Termin „osobowość”, podobnie jak wiele innych podstawowych pojęć humanistyki, mimo wielu prób zdefiniowania zachowuje niejasność i wieloznaczność. Pojęcie to jest używane w różnych znaczeniach zarówno w języku potocznym, jak i w filozofii,...poleca85%
Rehabilitacja

Autyzm dziecięcy i wybrane metody terapii na podstawie książki pt. „Autyzm dziecięcy” Lucyny Bobkowicz - Lewartowskiej

główne obszary zaburzeń charakterystyczne dla autyzmu ( zaburzenia w relacjach społecznych, zaburzenia komunikowania się oraz stereotypowe wzorce zachowań), pozostają w ścisłym związku z funkcjonowaniempoleca85%
Psychologia

Psychologia kliniczna

trzy grupy zaburzeń : - nieprawidłowy rozwój społeczny - zaburzenie zdolności do komunikowania się - sztywne wzorce zachowania, aktywności i zainteresowań 3. Kryteria autyzmu Kannera: - głęboki brak