profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozwój myśli psychologicznejpoleca85%
Psychologia

Historia psychologii

1. Psychologiczna problematyka w filozofii starożytnej. Tales z Miletu- szukał podstawowych elementów natury (woda, ogień) Demokryt- wszechświat zbudowany jest z atomów, które się poruszają. Człowiek jest częścią całości...poleca85%
Psychologia

Pojęcie behawioryzmu

tekst w zalaczeniupoleca86%
Psychologia

Wymień najmniej trzy teorie psychologiczne w nowożytnej historii rozwoju psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej.

ćwierci XX wieku rozwinęły się badania nad zachowaniem zwierząt, pojawiły się pierwsze poważne prace z zakresu psychologii . W tej dziedzinie metoda introspekcji okazała się nie tylko nie możliwa dopoleca85%
Psychologia

Błąd Kartezjusza, błąd Wundta. Dualizm psychofizyczny i jego odmiany w historii psychologii

kontekście negatywnym. Czyżby historia psychologii stanowiła historię nienawiści do mózgu i zamiłowania do specyficznej neoscholastyki? W czym „gruczoły”, uznawane przez beha-wiorystów za źródło przeżyćpoleca85%
Psychologia

Psychologia oraz jej metody badawcze - wykład.

człowieka i jego spraw. Już w starożytności zarysowały się dwa podstawowe problemy, które wyznaczyły drogę współczesnej psychologii . Były to: 1. Jaki jest człowiek? 2. Jakie są jego przeżycia ipoleca89%
Psychologia

Psychologia stersu

prowadzeniu prawidłowej terapii natomiast nie zajmowali się losem samego pacjenta . To był początek psychologii stresu . Szybko naradził się ze środowiskiem biologów i innymi uczonymi w celu