profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozwój kultury polskiej w dwudziestoleciu międzywojennympoleca85%
Historia

Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.

Kultura społeczeństwa polskiego miała aspekt masowy, związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich rzesz społeczeństwa i odbiorem przez nie wartości kultury.Warunki rozwoju kultury zależały głównie od czynników...poleca85%
Historia

Kultura Polska w latach 1918-1939.

działał Teatr Narodowy. Państwo w ramach mecenatu roztaczanego nad kulturą narodową utworzyło fundusz Kultury Narodowej. Nowe tendencje w poezji reprezentowali skamandryci, futuryści i ekspresjoniści. Wpoleca81%
Wiedza o kulturze

Rozwój kultury w okresie międzywojennym

prawdziwie własną i prawdziwie wielką kulturę. Również w Polsce w okresie międzywojennym tworzyła się kultura . Przez długie lata panowania zaborców kultura polska była głównym spoiwem łączącym rozdzielonypoleca83%
Historia

Rozwój kultury w okresie międzywojennym

. Również w Polsce w okresie międzywojennym tworzyła się kultura . Przez długie lata panowania zaborców kultura polska była głównym spoiwem łączącym rozdzielony naród. Po roku 1918, we własnym już państwiepoleca85%
Historia

Kultura i oswiata w II RP

Drogi rozwoju oświaty i kultury masowej w II Rzeczypospolitej Z rozległej problematyki rozwoju oświaty i kultury w dwudziestoleciu międzywojennym mowa będzie w rozważaniach poniższych, opoleca85%
Język polski

Ogolnie o XX leciu miedzywojennym

\"krzyk duszy\". Polskim prekursorem, jeszcze w okresie Młodej Polski, był Przybyszewski. Ekspresjonizm rozwinął się w Niemczech po roku 1910, w Polsce zaś w latach 1917 - 22. W Poznaniu ukazywało