profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozwielitkapoleca85%
Biologia

Wody - o nich wszystko

Oprócz ryb zamieszkujących zbiorniki wodne naszego kraju, istnieje wiele organizmów, stanowiących ogromną część fauny, z których podstawowe gromady i typy reprezentowane są przez jeden lub więcej rodzajów. Wiele z tych zwierząt zasługuje na...poleca80%
Biologia

Skorupiaki

Skorupiaki należą do typu stawonogów, Arthropoda, typu bezkręgowców , najliczniejszego w świecie zwierząt (ponad 1 mln gat. opisanych), obejmującego trylobity, skorupiaki, staroraki, pajęczaki, wije i owady. Ciało stawonowgów jest dwubocznie...poleca84%
Biologia

Zanieczyszczenie Wody i Ochrona przed zanieczyszczeniami

picia; 4.klasa II - wody nadające się do hodowli ryb, do urządzania kąpielisk; 5.klasa III - wody nadające się do zaopatrzenia przemysłu (z wyjątkiem przemysłów wymagających wody o najwyższym stopniupoleca85%
Chemia

Znaczenie wody i powietrza w życiu na Ziemi

innych organizmów żywych, należy o nią dbać. Oprócz wody do życia niezbędne jest powietrze. Stanowi ono potężną warstwą, otaczającą naszą planetę, będącą zawsze w ruchu. Przemieszczanie się powietrzapoleca85%
Geografia

Zasoby wody

produkować zgodnie z normami, potrzebują wody o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych. Przedsiębiorstwa, które zanieczyszczają wodę, mogą, zatem stać się pierwszymi ofiarami odprowadzania ścieków dopoleca83%
Fizyka

Znaczenie wody i powietrza dla życia na ziemi

wody nastąpiłaby globalna katastrofa, której nikt nie mógłby powstrzymać. Wszystko , co żywe przestałoby istnieć, a ziemia zamieniłaby się w wielką pustynie. 2. Powietrze - mieszanina jednorodnapoleca83%
Chemia

Znaczenie wody dla życia na ziemi

1. Woda - (H2O) jest to związek chemiczny wodoru z tlenem najpowszechniej występujący na naszej planecie. Właściwości wody : - bezbarwna - bezwonna - bez smaku W przyrodzie występuje w