profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zasady dobrych negocjacji

Zasady dobrzych negocjacji: - Nie przerywac rozmówcy, nie krzyczec. - Doceniac to co dało sie już rozwiązac. - Mówic otwarcie o swoich uczuciach. - Nie oceniac rozmówcy. - Atakowac problem, a nie ludzi. - Nie uzywac słów "Nigdy, zawsze, nic"...poleca85%
Chemia

Struktura lekcji problemowych wykorzystujących do rozwiązania problemu drogę od teorii do praktyki i od praktyki do teorii

W żadnej dziedzinie wiedy, nawet w najlepszych szkołach świata, nie można nauczyć ucznia czy studenta wszystkich wiadomości i umiejętności, jakie będą mu potrzebne do wykonywania pracy zawodowej, pokonywania trudności życiowych, rozwiązywania...poleca85%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Etapy negocjacji

NEGOCJACJE 1.CO TO SĄ NEGOCJACJE? -V.F.Birkenbihl definiuje iż: Negocjacje to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska w danej sprawie,czyli porozumienie się. Jak również taka rozmowa,w której przynajmniej jeden z...poleca85%
Negocjacje

Merytoryczne przygotowanie do negocjacji

SPIS TREŚCI 1. CEL NEGOCJACJI 2 2. WYBÓR MIEJSCA 4 2.1. U siebie 4 2.2. U partnera 6 2.3. Miejsce neutralne 7 2.4. Bez wyznaczania miejsca 7 3. JAKI CZAS? 8 3.1. Czas miejscowy 8 3.2. Czas własnego kraju 9 3.3. Czas transakcji 10 4. JĘZYK...poleca82%
Podstawy przedsiębiorczości

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na współpracę...poleca85%
Negocjacje

Negocjacje wielostronne

Spis treści: 1. Wprowadzenie 3 1.1. czym są negocjacje 4 1.2. etapy negocjacji 5 1.3. style i typy negocjacji 8 2. Negocjacje wielostronne 9 2.1. metody stosowane w negocjacjach 10 2.2. przykłady negocjacji wielostronnych ważnych dla...poleca85%
Zarządzanie

Negocjacje

potoczne rozumienie: podstawowy sposób uzyskiwania od innych tego, czego chcemy czyli (wg Z. Nęckiego) sekwencja posunięć, dzięki którym strony osiągają możliwie korzystne rozwiązanie częściowego konfliktu interesów. Cel negocjacji: osiągnięcie...