profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozporządzenia definicjapoleca85%
Psychologia

Podstawy psychologii klinicznej - ściąga

Podstawy psychologii klinicznej - ściągapoleca85%
Prawo

Elementy Prawa ściąga źródła prawa cywilnego akt normatywny

zgodne z aktami prawa powszechnie obowiązującego. Nie mogą Stanowic podstawy prawa i obowiązku względem obywateli. Obowiązek ich przestrzegania wiąże się ze stosunkiem zależności organizacyjnej nppoleca85%
Prawo administracyjne

Podstawy prawoznastwa - ściąga

NORMA PRAWNA - to najmniejszy stanowiący sensowną całość element prawa . Stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie, generalna (nie jestpoleca83%
Prawo

Podstawy prawa -ściąga

zobowiązana jest druga strona, albo to, z powodu czego podmioty prawa nawiązują pomiędzy sobą stosunki prawne, albo różniące się od siebie zachowania stron stosunku prawnego. Bardzo pomocna ściąga z podstaw prawa - w załącznikupoleca85%
Rachunkowość

Podstawy rachunkowości (ściąga)

pieniężnych. Konto ma dwie strony: jedna (lewa strona) zwana Winien (w skrócie Wn) albo Debet (Dt), druga ( prawa ) zwana Ma albo Credit (Ct). Zapis po stronie Wn określa się jako obciążenie konta albo zapis