profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Rozpad alfa

poleca75%
Fizyka

Rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie

Rozpad promieniotwórczy Rodzaj promieniowania jądrowego Rozpad beta – neutron w niestabilnym jądrze rozpada się na proton i elektron. Elektron zostaje wyrzucony poza jądro,a proton pozostaje w jądrze, co powoduje, że przekształca się ono w jądro innego pierwiastka o liczbie atomowej Z większej o jeden. Przykładowo: Nietrwały izotop siarki o liczbie atomowej Z = 16 przekształca się w pierwiastek o liczbie atomowej Z = 17, którym jest trwały chlor....poleca75%
Fizyka

Promieniowanie alfa, beta, gamma

Promieniowanie alfa to rodzaj promieniowania jonizującego cechującego się małą przenikalnością. Promieniowanie alfa to strumień cząstek alfa. Cząstka alfa (helion) składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Ma ładunek dodatni i jest...poleca78%
Fizyka

Rozpad alfa, beta, gamma

Reakcje jądrowe polegają na przemianie wewnętrznej atomów, często prowadzącej do zmiany jednych pierwiastków w inne. Jądra atomowe mogą też różnić się w obrębie tego samego pierwiastka, tzn. przy takiej samej liczbie atomowej inna jest ich liczba...poleca88%
Fizyka

Fizyka atomów

jądra atomów, a nie powłoki elektronowe. Promieniowanie to samorzutnie, bez naszej ingerencji wydobywa się z jąder pierwiastków promieniotwórczych a pierwiastki te zamieniają się w inne i przemieszczają