profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Różnice pomiędzy reklamą komercyjną a społecznąpoleca84%
Dziennikarstwo

Reklama społeczna jako środek perswazji

„Reklama społeczena jako środek skutecznej perswazji” Pierwotnym założeniem reklamy było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców i sprzedanie (dosłownie i w przenośni) danego towaru. Jednak spece od marketingu dostrzegli w tym sposobie...poleca85%
Kulturoznawstwo

Wizerunek kobiety we współczesnej reklamie prasowej

Wpływ wizerunku kobiety na odbiorców, kształtowanie mentalności społecznej 44 Reklama jako forma komunikacji 44 Efekty komunikacji – jej poprawność i błędy 47 Wpływ manipulacji na adresata reklamy