profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Różnice między wsią polską a wsią senegalskąpoleca89%
Geografia

Róznicę między wsią senegalską a wsią polską.

Dwie wsie różnią się od siebie cywilizacją. Wiadomo że wieś polska jest bardzo rozwinięta ponieważ nasi rolnicy są zaopatrzeni w traktory, pługi i inne maszyny rolnicze wykorzystywane w gospodarce. My w polsce używamy nawozów sztucznych a w Afryce...poleca85%
Mikroekonomia

Wyajśnij róznicę między analizą statyczną a analizą dynamiczną.

Analiza statyczna zwana też analizą równowagi jest to badanie stanu równowagi i obejmuje między innymi formułowanie warunków, jakie muszą być spełnione aby stan równowagi miał miejsce oraz