profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Różne sposoby mówienia o miłościpoleca83%
Język polski

Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej „Przypomnienia dawnej miłości” Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza

Motyw miłości występuje w literaturze od samych jej początków. Nie ma chyba epoki, w której twórcy nie opiewali bądź nie przeklinali miłości. Jest ona odwiecznym motywem twórczości wielu pokoleń pisarzy i poetów. To wartość przeciwstawiana często...poleca82%
Język polski

Różne oblicza miłości i różne sposoby mówienia o niej.

Anakreontyk to utwór literacki opisujący uroki życia, o tematyce biesiadnej lub miłosnej. Gatunek ukształtowany przez greckich poetów aleksandryjskich, wzorowany na twórczości Anakreonta. Jest to 8-zgłoskowiec. „Pieśń nad pieśniami” jest biblijnym...poleca85%
Język polski

Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienia o niej.

Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienia o niej . Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Przypomnienia dawnej miłości Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części Dziadów