profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozmnażanie płciowe roślinpoleca85%
Biologia

Pleśniak- przemiana pokoleń

Pleśniak rozmnaża się płciowo (za pomocą gamet) i bezpłciowo (za pomocą ruchliwych spor). Jego rozmnażanie się zbliżone jest do rozmnażania się niektórych glonów dlatego niekiedy nazywane są grzybami glonowymi lub glonowcami. Strzępki tych grzybów...poleca85%
Biologia

Rozmnżanie kregowców

Dlaczego organizmy się rozmnażają? Organizmy się rozmnażają ponieważ rozmnażanie prowadzi do zwiększenia liczby rozmnażających się osobników i jest jedną z ważniejszych cech organizmów żywych, rozmnażanie jest warunkiem zachowania ciągłości...poleca83%
Biologia

Sposoby rozmnażania się roślin i zwierząt

Utrzymywanie się przy życiu gatunków roślin i zwierząt jest uwarunkowane ich rozmnażaniem się tj. zdolnością wydawania potomnych organizmów, podobnych do rodzicielskich. W ten sposób na miejsce pokolenia ,którego osobniki na skutek starości...poleca81%
Biologia

Rozmnażanie organizmów

Dlaczego organizmy się rozmnażają? Organizmy się rozmnażają ponieważ rozmnażanie prowadzi do zwiększenia liczby rozmnażających się osobników i jest jedną z ważniejszych cech organizmów żywych, rozmnażanie jest warunkiem zachowania ciągłości...poleca85%
Biologia

Grzyby - najważniejsze informacje (I gim.)

Podział grzybów ze względu na budowę: a) jednokomórkowe - drożdże, pleśniakpoleca85%
Biologia

Grzyby

(fermentacja), czyli tworzą energię do procesów życiowych U grzybów wyróżniamy rozmnażanie: bezpłciowe, np.: fragmentacja plechy ( pleśniak , kropidlak) rozłogi ( pleśniak ) zarodnikipoleca85%
Biologia

Komórki

-oddychanie cała powierzchnią komórki -poruszanie się za pomocą narządu ruchu(rzęski, wici) Grzyby-drożdże grzyby jednokomórkowe -rozmnazają się płciowo oraz bez płciowe prze pączkowanie -inny grzyb jedn. pleśniak biały Komórka podstawowapoleca81%
Biologia

Bakterie, wirusy, glony, grzyby, protisty - kl. I gimnazjum

ze względu na budowę: a) jednokomórkowe - drożdże, pleśniak b) pleśniowe - kropidlak, pędzlak, penicylina (Fleming), pleśniak c) owocnikowe - jadalne, trujące, niejadalne Komórczak - np.pleśniakpoleca81%
Biologia

Grzyby

Jednokomórkowe wielokomórkowe pleśniak drożdże pieczarka borowik inne Pleśniaki - należą do nich pospolity grzyb pleśniak powodujący