profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Równanie genetyki populacyjnej

poleca89%
Biologia

Prawo Hardy’ego-Weinberga

Stan populacji, w którym częstość występowania alleli poszczególnych genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Głosi ono, że jeżeli kojarzenie jest losowe, nie występują mutacje, nie działa dobór naturalny ani dryf genetyczny, nie zachodzi migracja, a populacja jest dostatecznie duża, to częstość występowania wszystkich alleli w populacji jest stała i brak jest zmian ewolucyjnych. Populacja znajduje się w stanie równowagi genetycznej....poleca89%
Biologia

Genetyka populacji - populacja, prawa hardy’ego – Weinberga, dryf genetyczny, dobór naturalny, izolacja, specjacja, polimorfizm.

- lat - tolerancja jest rozpowszechniona w płn. Europie – 9% Skandynawów, ale im dalej na południe, tym rzadziej wyst. w Hiszpanii – ok.50% PRAWO HARDY’EGO – WEINBERGA p + q = 1 p2 + 2pq + q2poleca85%
Biologia

Ewolucja ściąga

. PRAWO HARDY'EGO WEINBERGA : wykazuje ze częstotliwość występowania allei czyli ich frekwencja nie zmienia się w populacji gdy: jest duża liczebność populacji, jest izolacja, brk mut, brk selekcji, jestpoleca64%
Język polski

Zasady pisowni ch i h

- błazen, wahać - waga, druh - drużyna "H" piszemy w wyrazach: - hipoteza, heroizm, hipika, historia, handel, herbata, hańba, hardy . "H" piszemy w wyrazach rozpoczynających się od hiper-, hipo-: - hiperbola, hipokryta