profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rola związków zawodowych w Polscepoleca85%
Prawo pracy

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe. Są one bowiem organizacją o szczególnym statusie prawnym, powołaną do życia w celu...poleca87%
Prawo pracy

Prawo pracy z gwsh

. · Zbiorowe prawo pracy -dotyczy praw i obowiązków podmiotów zbiorowych (np. związki zawodowe ) v Prawo stosunku pracy (przedmiotem tego prawa są stosunki pracy porządkowej) wszystkie kwestie związane zpoleca85%
Psychologia

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy

polskich zakładach pracy pozostawia wiele do życzenia. Dość szybko wraz z rozwojem uzależnienia pojawia się obniżenie wydajności wykonywanej pracy , przy czym nie jest istotne, czy dana osoba pije w pracy ipoleca85%
Zarządzanie

Bezrobocie i inflacja w Polsce.

rola partnerów społecznych w realizowaniu polityki zatrudnienia i celów społecznych. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że akurat w waszym kraju, gdzie związki zawodowe wniosły wspaniały i głębokipoleca81%
Ekonomia

Bezrobocie w Polsce i na Świecie

większych kosztów pracy , a zatrudnianie "na czarno" będzie miało wreszcie poważną konkurencję. Co ciekawe, projekt jest tak samo łatwy do zaakceptowania przez związki zawodowe , jak i organizacje