profil

Biologia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rola przeponypoleca85%
Biologia

Mechanizm oddychania i ośrodki regulujące go

Należy rozdzielić dwa pojęcia: oddychanie jako wymianę gazową pomiędzy komórkami a środowiskiem (składające się u człowieka z 3faz- oddychania zewnętrznego, rozprowadzania tlenu przez krew i oddychania wewnętrznego) oraz oddychania jako czysto...