profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Rola mediów w kształtowaniu się demokracji w Polscepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

„Rola mediów w kształtowaniu się demokracji w Polsce”

Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jest społeczeństwo. Mówi się, że media są tak zwaną „czwarta władzą”. Media miały i nadal mają znaczący wpływ na...poleca86%
Polityka

Media w procesie komunikowania politycznego- władza czy wpływ?

wydaje się oczywisty: stan i jakość demokracji ( a zatem i jakość życia obywateli) określane są między innymi przez stan i jakość mediów . W demokracji rola mediów ( i zatem dziennikarzy) jestpoleca85%
Politologia

Wpływ środków masowego przekazu na postawy i zachowania współczesnych licealistów.

zwracali uwagę przede wszystkim na informacyjną funkcję mass mediów . Szczególnie zgodni w tej kwestii okazali się chłopcy, którzy w ten sposób odpowiedzieli niemal w 100%. Dziewczyny natomiast uzależniłypoleca77%
Wiedza o społeczeństwie

Międzynarodowe, pozarządowe organizacje ochrony praw człowieka

niedociągnięć w ochronie praw człowieka, prowadza do mobilizacji społeczności lokalnych i opinii publicznej w kształtowaniu i ochronie praw człowieka. Ich aktywność ujawniła się już na konferencji założycielskiejpoleca89%
Socjologia

Metodologia socjologii polityki

akceptowanego?. Najogólniej mówiąc socjologia polityki obejmuje badania sposobów funkcjonowania oraz kształtowania się struktur władzy i instytucji politycznych w różnych okresach historycznych i wpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo człowieka w świecie

opinii publicznej w kształtowaniu i ochronie praw człowieka. Ich aktywność ujawniła się już na konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco w 1945 r. I wpłynęła na zawarcie odpowiednich zapisów w