profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rok 1919poleca85%
Historia

Obrona Włocławka przed bolszewikami

Działania polsko-radzieckiej wojny przez cały rok 1919 i pierwszą połowę 1920 r. rozgrywały się z daleka od centrum kraju. 25 kwietnia 1920 r. rozpoczęła się wyprawa kijowska. 7 maja wojska polskie wkroczyły do Kijowa i był to ostatni sukces...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Włocławek- informacje o Włocławku w formie tabeli

). na czerwonym polu w górnym rogu umieszczony jest herb miasta Włocławka Herb- przedstawia srebny mur blankowany na czeronym tle ze złotą zamkniętą bramą i trzema basztami z których środkowa przykrytapoleca84%
Geografia

Rośliny chronione występujące w okolicy Włocławka

okolicy Włocławka należy wymienić grady. Duży ich obszar zajęty jest obecnie pod uprawę. Na uboższych, piaszczystych glebach występują siedliska borów mieszanych i suchych borów sosnowych. Bardzopoleca85%
Język polski

List opisujący wycieczkę po Kujawach

chrzcielnicy, rokokowej ambonie, a także rzeźbach i feretronach. Zobaczyliśmy też pierwszy zabytek Włocławka – gotycki kościół świętego Witalista oraz najstarsze w Polsce (założone w 1569 przez Stanisławapoleca86%
Historia

Włocławek w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości (1918-1926)

Dynamiczny rozwój potencjału ludnościowego Włocławka na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku został zahamowany w okresie pierwszej wojny światowej. Spadek liczby ludności miasta wpoleca78%
Język polski

Stefan Czarniecki.

walkach. Walki podjazdowe prowadził m.in. pod Sandomierzem, Gołębiewem, w rejonie Lwowa, Warki, Warszawy, Włocławka , Bydgoszczy i Strzemeszna.jeżdżał bez przerwy wrogą Polsce Ukrainę.