profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje współwłasnościpoleca85%
Prawo

II księga kodeksu cywilnego- omówinie

Znajdziesz tutaj m.in prawo rzeczowe (zagadnienia ogólne), treść zakres i wykonywanie prawa łasnosci, nabycie i utrata prawa własności, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, praworzeczowe ograniczone,posiadanie.poleca88%
Prawo

Ograniczone prawa rzeczowe

SPOSOBY PIERWOTNEGO NABYCIA: • odłączenie pożytków od rzeczy - właścicielem jabłek jest właściciel sadu, z którego one pochodzą • wytworzenie nowej rzeczy z własnych materiałów • wytworzenie nowej rzeczy nawet z cudzych materiałów jeżeli...