profil

Prawo administracyjne (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje terminówpoleca85%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Właściwość organu. Wyróżniamy szczególną i ogólną kompetencję organu do podjęcia rozstrzygnięcia: 1 szczególna – zdolność organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy; 2 ogólna – zdolność do załatwiania spraw ogólnie; Właściwość szczególna...