profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje struktur społecznychpoleca84%
Socjologia

Socjologia dobra ściąga

Socjologia zajmuje się badaniem zachoan ludzkich interakcji oraz organizacji społeczeństwa, ma związek z zyciem każdego z nas ponieważ dostarcza narzedzi służących zrozumieniu, gdzie leza źródła ograniczen w naszym mysleniu, postrzeganiu i...poleca85%
Socjologia

Pytania z socjologii

1.Definicja socjologii Zajmuje się badaniem zachowań ludzkich, interakcji(wzajemne wpływy oddziaływania)oraz organizacji społeczeństwa 2.Początki powstania socjologii Powstała w czasach przemian wywoływanych: - upadkiem feudalizmu i rozwojem...poleca83%
Socjologia

Pozycja/status społeczny jej pomiar i wskaźniki

Podstawowym źródłem utrzymania ludności oraz czynnikiem wzrostu jej zamożności jest praca zarobkowa. Jednak w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju może ona nie zapewnić miejsca pracy ludziom w wieku produkcyjnym....poleca84%
Socjologia

Ściąga z socjologii prof. Januszek,PWSZ, onin

Ściąga z socjologii prof. Januszek, PWSZ, Konin SOCJOLOGIA JAKO NAUKATermin „ socjologia ” po raz pierwszy użył August Comte w 4 tomie „Kursu filozofii pozytywnej” wydanym we Francji w 1837 rpoleca85%
Socjologia

Socjologia (ściąga z I semestru)

SOCJOLOGIA jest to nauka zajmująca się badaniem współżycia społecznego, jego materialnych i niematerialnych wytworów, czynników powodujących ich powstawanie, rozwój i zanika, badaniem osobnikówpoleca85%
Pedagogika

Socjologia -ściąga

,ograniczone zasoby.k.wartości-rózne interpretacje dobra i zła,odmienne reguły sprawiedliwości,sprzeczność między normami obowiązujacymi w grupie a własnymi.Podejście do konfliktów:TRADYCYJNE:konflikty sąpoleca85%
Socjologia

Ściąga z socjologii.

Socjologia - sposób poznawania społeczeństwa. Mówi to, co wszyscy wiedzą, ale językiem, którego nikt nie rozumie. A.Conte- sformułował słowo socjologia . Społeczeństwo podlega tym samym regułom copoleca85%
Pedagogika

Pedagogika - ściąga

antyhumanizmu, bronic wolności: sztuki, kultury, nauki które działają dla dobra czlow WYCHOWANIE ŚWIECKIE: laickie: wych oparte na zalozewniach nauki i etyki swieckiej, nie powiazane ani ideowo ani