profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje stosunków pracypoleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze z Gwsh

Czym zajmuje się prawo gospodarcze? Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze będzie się zajmowało regulacją stosunków prawnych, które powstają w przestrzeni pomiędzy państwem a podmiotem...poleca85%
Prawo pracy

Prawo pracy -notatki z wykładu

Notatki w załącznikupoleca85%
Prawo pracy

Prawo pracy - opracowanie, łatwo przerobić na ściągi.WSZINS Tychy

PRAWO PRACY Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie...poleca85%
Polityka społeczna

Podmioty dialogu społecznego

Dialog społeczny a stosunki pracy. Dialog społeczny w szerszym zakresie to kwestie porozumienia się władzy ze społeczeństwem (Na początku lat 80'). W wyższym ujęciu dialog społeczny to stosunki pracy, czyli relacja miedzy związkami zawodowymi z...poleca89%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze z GWSH

Prawo gospodarcze - to zespół norm prawnych, które powstają na tle lub w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej W doktrynie wyróżnia się 3 podstawowe koncepcje metodologiczne wyodrębnianiapoleca88%
Prawo karne

Prawo karne gwsh

karnego: 1) prawo karne skarbowe (kodeks karny skarbowy z 1999r.); 2) prawo karne wojskowe (część wojskowa kodeksu karnego z 1997r.); 3) odpowiedzialność karna nieletnich (art.10 k.k.); 4) prawopoleca87%
Prawo pracy

Prawo pracy z gwsh

w ramach niepracowniczego zatrudnienia(np. umowa o dzieło). Rozporządzenie z 1975 roku-prawa i obowiązki osób na podstawie umowy o prace nakładczą(np. chałupnictwo). Prawo administracyjne-policjapoleca85%
Prawo cywilne

Prawo cywilne z Gwsh

oznaczony w tejże dyspozycji sposób (nakaz lub zakaz). Zdarzenia cywilno – prawne – fakty, z którymi prawo cywilne łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunków cywilnoprawnych albo skutki w sferze