profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje reżimu politycznegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Rodzaje reżimu politycznego

Reżim polityczny jest to zespół metod jakimi państwo wpływa na zachowanie jednostek i zbiorowości. Rozróżniamy trzy rodzaje: -demokratyczny -totalitarny -autorytarne Państwo demokratyczne: oparte jest na zasadach: -podział władzy:...poleca83%
Politologia

Systemy polityczne

KLASYFIKACJI SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I WYJAŚNIJ NA, CZYM OPIERA SIĘ JEGO ISTOTA Współczesne systemy polityczne mogą być klasyfikowane ze względu na: 1) Charakter reżimu politycznego • Państwopoleca84%
Politologia

Teoria Polityki (wybrane zagadnienia)

politycznego nie jest tożsame z pojęciem systemu politycznego , gdyż kategoria „system polityczny” jest szersza. Pojęcie reżimu pol odnosi się do głównego mechanizmu co w uproszczeniu można sprowadzić do relacji