profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Rodzaje instytucji politycznychpoleca85%
Socjologia

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego - omówione zagadnienia na egzamin

zaoferowania, w przeciwnym wypadku zostajemy sami. III. Opisać trzy aspekty gotowości społeczeństwa polskiego do zmiany systemowej wg D. Niedźwiedzkiego. a) psychologiczny ? zmęczenie kryzysami, pragnieniepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Oceń skalę korupcji we współczesnej Polsce. Omów społeczne, gospodarcze i polityczne następstwa korupcji w Polsce.

; aby uzyskać pożądany poziom obsługi. Zatem, korupcja jest jednym z najgorszych problemów współczesnego społeczeństwa , polskiego państwa, naszego życia politycznego i publicznego, wszelkich stosunków ipoleca77%
Wiedza o społeczeństwie

Zagadnienia

oraz uwarunkowania geograficzne i demograficzne. Człowiek staje się członkiem społeczeństwa w trakcie procesu socjalizacji, który polega na nabywaniu umiejętności związanych z życiem społecznympoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenia współczesnego świata

Na przelomie lat można wyliczyc wiele groźnych zagrożeń swiata. Zagrożeniami współczesnego swiata sa choroby, wojny terroryzm, środowisko naturalne i wiele innych.. Świat końca XX wpoleca84%
Historia

Ideologie i doktryny polityczne XIX w.

spoczywać w urzędach, a w jednostkach tylko jako piastunach urzędów. Urzędy te powinny funkcjonować w ramach instytucji, które ściśle odpowiadają zwyczajom i wartościom społeczeństwa obywatelskiego