profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje formacji roślinnychpoleca85%
Geografia

Formacje roślinne

FORMACJE DRZEWIASTE Lasy strefy okołorównikowej są to lasy wiecznie zielone (dżungla, selva). Panuje tam przez cały rok wysoka temperatura i padają obfite deszcze. Roślinność jest bardzo bujna i rośnie bardzo szybko. Na 1 ha lasu tropikalnego...poleca83%
Geografia

Przedstaw formacje roślinne na Ziemi. Jakie znasz strefy klimatyczno - roślinno - glebowe?

Rozmieszczenie roślinności wykazuje zależność od klimatu, gleby. Formacje roślinne to zbiorowisko roślinne odznaczjące się charakterystycznym składem gatunkowym oraz wymaganiami życiowymi. Wyróżnia się 4 formacje roślinne: drzewiasta,...poleca84%
Geografia

Formacje roślinne i ich związek z czynnikami strefowymi i astrefowymi

Formacje roślinne Rozmieszczenie roślinności na Ziemi wykazuje silną zależność od warunków klimatycznych. Klimatycznie uwarunkowana strefowość roślinna jest najważniejszą cechą pokrywy roślinnej Ziemi. Charakterystyczny sposób wykształcenia...poleca83%
Biologia

Formacje roślinne

Formacje roślinne FORMACJE DRZEWIASTE Lasy strefy okołorównikowej są to lasy wiecznie zielone (dżungla, selva). Panuje tam przez cały rok wysoka temperatura i padają obfite deszczepoleca85%
Geografia

Główne formacje roślinne świata

). Przesuwając się od równika w kierunku biegunów, wyróżniamy następujące formacje roślinne : 1. Las równikowy - najbardziej bujna na Ziemi formacja roślinna składająca się z kilku tysięcypoleca85%
Geografia

Formacje roślinne

wytrzymałą rośliną na pustyni przystosowaną do życia na niej jest kaktus. Roślinność twardolistna , zbiorowiska roślinne złożone z roślin o liściach twardych, skórzastych, stosunkowo drobnychpoleca80%
Biologia

Strefy roślinne ziemi - biomy

, - wysokość nad poziomem morza, - ukształtowanie terenu, - odległość od oceanów i mórz, - kontynentalizm klimatu. Strefy roślinne Ziemi noszą nazwę biomów. Biom zajmuje dużą powierzchnię lądupoleca85%
Geografia

Formacje roślinne

LAS RÓWNIKOWY(Serwa,hylea,tundra-rozne nazwy) ?strefa klimatu równikowego,poza obszarami pływów morskich ?warunki wegetacji: srednia roczna temp powyżej 20st. Roczne opady 2 tys.mm, okres wegetacyjny