profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje alergiipoleca85%
Biologia

Alergia - plaga XXI wieku

Jak podaje internetowa encyklopedia WIEM alergia to: uczulenie, nadmierna, niewspółmierna do bodźca, nieprawidłowa reakcja organizmu na specyficzny związek (alergen), na który dany organizm się uczulił. Przyczyny powstawania alergii nie są do...poleca86%
Biologia

Alergia

Znaczenie nazwy: Słowo „Alergia” pochodzi z greki. To powszechnie praktykowane w nazewnictwo medycznym słowo składa się z rdzeni dwóch wyrazów: „allos” znaczącego „inaczej” oraz „ergon” oznaczającego „czynność”. Określenie to używane w...poleca87%
Biologia

Alergia

Alergia(nadwrażliwość) wywoływana jest nadmierną reakcja ukłdu odpornościowego na obce antygeny które same w sobie nie sią szkodliwe. Układ immunologiczny człowieka posiada zdolność do odróżniania elementów własnych organizmu od cząsteczek...poleca85%
Chemia

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości. Są to zarówno substancje naturalne (np. pyłki roślin, pyły wulkaniczne), jak też powstające w...