profil

Teksty 5
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskępoleca82%
Język polski

Czym dla mnie są słowa "ojczyzna" i "niepodległość"?

11 listopada, 89 lat temu spełniło się marzenie całych pokoleń Polaków. O to po 123 latach niewoli, 146 latach od pierwszego zaboru i po dziesiątkach lat upartej rusyfikacji i germanizacji, Polska odzyskała niepodległość i stała się wolna. W tym...poleca83%
Historia

Jak uczcić odzyskanie przez Polske niepodległości

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest najważniejszym świętem państwowym. Niestety dla wielu Polaków dzień 11 listopada, kojarzy się raczej z dniem wolnym od pracy. W czasach zglobalizowanego, pędzącego do przodu świata, zanikają...poleca85%
Język polski

"Oni walczyli o niepodległą Polskę".

” Słowa mojego dziadka zawsze bardzo wzruszają. Jest jednym z tych, którzy przepełnieni byli i są patriotyzmem. Dziś trudno mówić o patriotyzmie. Ludzie uciekają za granice, zapominając co nasi przodkowiepoleca85%
Język polski

"Wielkie charaktery jak latarnie morskie świecą daleko w ciemności". Przytoczone słowa uczyń mottem Twoich rozważań o autorytetach i wzorcach młodych ludzi przełomu XX i XXI wieku. Odwołaj się do materiału literackiego, filmowego i własnych p

od 1795r. ojczyzna utraciła niepodległość , Polacy z przerażeniem stwierdzili, że nic już nie pozostało z dawnej świetności. Dlatego zaistniała konieczność kreowania autorytetów i wzorców moralnychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy w Unii Europejskiej - Czy nowe znaczenie polskiego patriotyzmu?

szlachetni, mądrzy, chcacy przede wszystkim dobra panstwa, naszego środowiska społecznego. Natomiast słowa "Bóg, Honor, Ojczyzna " powinny być ich wewnętrznym przykazaniem. Tacy są prawdziwi patrioci