profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Roboty publicznepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie

Na gospodarkę rynkowa wpływa wiele czynników, które powodują jej rozwój lub ten rozwój hamują.Do czynników hamujących rozwój możemy zaliczyć bezrobocie, z którego może wyniknąć inflacja. BEZROBOCIE to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób...poleca85%
Język polski

Bohater literacki i filmowy w poszukiwaniu wartości i miejsca w świecie na podstawie Kordiana.

?Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata?wznosić się wyżej? zawsze wyżej?- taką każdy z nas ma koncepcje życie. Nie wystarczy nam to, co mamy, lub kim jesteśmy, zawsze pragniemy czegoś więcej. Pniemy się...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie w Polsce

BEZROBOCIE W POLSCE I NA ŚWIECIE Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Zwalczanie bezrobocia

Podstawowe pojęcia związane z bezrobociem: Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płac. Stopa bezrobocia – jest miarą bezrobocia, ale oblicza...poleca85%
Polityka

Aktywne programy walki z bezrobociem (2005/2006)

Aktywne programy walki z bezrobociem Od pewnego czasu jednym z głównych problemów społeczeństwa na całym świecie jest powiększające się w galopującym tempie bezrobocie. Coraz większa liczba ludzi znajduje się bez pracy. Czym w takim razie jest...poleca85%
Historia

Światowy kryzys gospodarczy (1929-1933)

Źródła kryzysu i jego przebieg Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku. W latach 1925 – 1929 kraje europejskie pożyczyły od USA około 2...