profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rewolucja przemysłowa w USApoleca83%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

Rewolucja przemysłowa W latach 1815 - 1870 w Europie Zachodniej i w krajach Ameryki Północnej nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu i gospodarki. Było to głównie związane z przemianami technicznymi w przemyśle i rozwojem masowej produkcji....poleca81%
Historia

Gospodarczo - społeczne problemy świata w drugiej połowie XIX wieku.

rosyjskiej na Dalekim Wschodzie miała położyć Japonia na początku XX wieku . Stare i nowe antagonizmy - walka o dominację w Europie i na świecie . Europa po 1871 roku Po