profil

Wiedza o społeczeństwie (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rewolucja Kulturalna w Chinachpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty międzynarodowe po II WŚ.

Konflikty międzynarodowe Przyczyny konfliktów: Obecnie, w sytuacji, gdy nie istnieje już podział świata na dwa bloki polityczno – militarne, konflikty lokalne przestały być zastępczym poligonem rywalizacji dwóch supermocarstw. W większości...