profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Resort ministrapoleca84%
Prawo administracyjne

Historia administracji ściąga

Zasady administracji: 1. Zasada resortowości (resort ministra). Zasada resortowości wykształciła się w okresie panowania Ludwika XIII i XIV. Zgodnie z tą zasadą wykonywanie administracji powierzono niezależnym od siebie resortom. Do pierwszych...poleca87%
Administracja

Historia administracji - ściąga

podmiotów administracyjnych, a więc organy administracji i inne podmioty wykonywujące określone funkcje administracji publicznej. Administrację publiczną w ujęciu materialnym i przedmiotowym jest takapoleca85%
Geografia

Ściąga: rasy, rodziny, kultura, zaludnienie, fazy rozwoju demograficznego

w życiu publicznym i administracji państwowej zostaje uregulowana prawniejęzyki żywe- są współcześnie stosowane w życiu codziennym języki martwe- nie posługuje sie nimi na co dzień żadna grupapoleca84%
Historia

Historia Polski od panowanie Mieszka I do rozbicia dzielnicowego

. Podstawą administracji była wówczas sieć grodów (później kasztelanii), na których czele stał pan grodowy. Okręgi grodowe (kasztelanie, było ich ok. 90) zgrupowane były w prowincje. Ustrój monarchiipoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

ustawodawstwa i administracji zwalcza niedomagania w dziedzinie procesu dystrybucji - wyrażone w ustawodawstwie i administracji stanowisko wobec sprzeczności (antagonizmów) społecznych - całość środków