profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Resocjalizacja penitencjarnapoleca85%
Pedagogika

Funkcje wychowawcze w zakładach karnych

„Funkcje wychowawcze w zakładach karnych.” Więzienie można uznać za instytucję wychowawczą wtedy, kiedy jego cele , organizacja, personel oraz sposoby postępowania z więźniami podporządkowane są wychowaniu i kiedy przyjęte modele procedury...