profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Reprodukcja

poleca85%
Geografia

Przejście demograficzne

Przejście demograficzne to historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw. Polega on na gwałtownym obniżeniu współczynników urodzeń i zgonów,czemu towarzyszy początkowo systematyczny wzrost współczynnika przyrostu naturalnego, a następnie jego systematyczny spadek. Przejście demograficzne prowadzi więc do zastąpienia tradycyjnego sposobu reprodukcji ludności, z wysokimi wartościami współczynników urodzeń i zgonów, ale przy niskich wartościach przyrostu...poleca84%
Biologia

Układ rozrodczy i jego funkcje

Rozmnażanie (reprodukcja)- jedna z fundamentalnych cech życia, zdolność organizmu żywego do wytwarzania organizmów potomnych w sposób płciowy lub bezpłciowy, zapewniając ciągłość istnienia gatunków w czasie. Nowy osobnik powstaje w wyniku...poleca83%
Biologia

Rozmnażanie się i główne etapy rozwoju zarodkowego zwierząt - część II

Rozmnażanie i główne etapy rozwoju zarodkowego zwierząt (CD "Rozmnażanie się i główne etapy rozwoju zarodkowego zwierząt"): Rozmnażanie - Inaczej reprodukcja jest to proces wytwarzania organizmów potomnych. Rozmnażanie bezpłciowe - Może być...poleca83%
Pedagogika

Ochrona własności intelektualnej - ściąga

ściągawka w pliku do pobraniapoleca90%
Biologia

Sponges [gąbki]

SPONGES = PORIFERA Aquatic animals ans sessile, they resimble simple socs [worki]. MEZOGLEA is between ectoderm and endoderm. Nie ma systemu przy rozprowadzaniu pokarmu. Są 2 prymitywne tkanki. Przez mezogleę i kom. Zostaje rozprowadzony...