profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Reported questions

poleca66%
Angielski

Zdania pytające w mowie zależnej (Reported questions)

Zamieniając pytania z mowy niezależnej na mowę zależną, stosujemy te same zasady, co przy zdaniach twierdzących, ale dodatkowo musimy przypomnieć sobie zagadnienie pytań pośrednich, bowiem pytania w mowie zależnej zamieniamy tak, jak pytania pośrednie. Czasownikami relacjonującymi nie będą już say czy tell , ale ask , inquire ( pytać się ), czy zwrot want to know : ‘How old are you?’ he asked Susan. He asked Susan how old she was. ‘Where is the nearest petrol...poleca84%
Język angielski

Reported Speech - mowa zależna

Reported Speech - mowa zależna - następstwo czasów - time expressions, - ćwiczenia i odpowiedzi Materiał w załącznikupoleca84%
Język angielski

Reported Speech - notatka

-------------------------------------------------------------- 1. Reported Speech – zdania twierdzące i przeczące -------------------------------------------------------------- Examplepoleca85%
Język angielski

Reported speech

nie następuje zmiana czasów np.: She says that she is hungry. 2. REPORTED QUESTIONS . WH- QUESTIONS DIRECT: REPORTED : ‘What’s your telephone number?’ He asked her what her telephonepoleca85%
Język angielski

Reported Speech - questions and imperatives – mowa zależna – pytania i tryb rozkazujący

użytkownikami, a także w przyszłej nauce i pracy - przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Cele lekcji: Cel główny: Uczeń: - stosuje zasady tworzenia mowy zależnej wpoleca83%
Język angielski

Reported speech - mowa zależna

Reported speech - mowa zależna TWIERDZENIA!!!: Mowa zależna w języku angielskim polega na przetaczaniu czyjeś wypowiedzi bez cytowania. W zdaniach w mowie zależnej nie ma cydzysłowia. W tych