profil

Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Renesans w Polsce ramy czasowepoleca85%
Język polski

Sztuka Renesansu.

Renesans jako jeden z najważniejszych prądów ukształtował język artystyczny, który zadomowił się w kulturze europejskiej na kilka wieków. O ile jest prawdą, że renesans nawiązywał do starożytności, to prawdą jest też, że artyści tego okresu tworzą...poleca84%
Język polski

Renesans - charakterystyka

Renesans to inaczej odrodzenie; okres w dziejach kultury europejskiej obejmujący lata od połowy XIV wieku do końca XVI stulecia. Najpierw pojawił się we Włoszech, następnie w innych krajach. Przyniósł przełom we wszystkich dziedzinach kultury,...poleca85%
Język polski

Renesans

RENESANS (z franc. Renaissance- odrodzenie)- prąd w kulturze europejskiej obejmujący wszystkie dziedziny życia (tzw. formacja kulturowa), narodził się we Włoszech około połowy XIV wieku i trwał w większości krajów europejskich do końca XVI wieku....poleca85%
Historia

Renesans w Polsce

Renesans polski został zapoczątkowany przez budowę nowego pałacu królewskiego na Wawelu w 1504 z inicjatywy króla Aleksandra Jagiellończyka, autorem projektu był przypuszczalnie murator Ebreard (Erhard). Słowo renesans oznacza odrodzenie....poleca85%
Język polski

Okres renesansu

, emancypacja ludności miejskiej, wolne współzawodnictwo oraz początki europejskiej bankowości. Okres renesansu związany jest z występującymi wtedy przemianami kulturalnymi narodów Europy. W XV wpoleca85%
Historia

Szlakiem polskiego renesansu

kultura i sztuka renesansu była obecna w całym Królestwie Polskim. Powstające budowle renesansowe były świadectwami bogactwa i znaczenia politycznego ich właścicieli. W tym stylu powstały bądź zostałypoleca84%
Język polski

Sztuka renesansu

życiu całej Europy. W okresie renesansu nastąpiło istotne przesunięcie powszechnie uznawanych systemie wartości. Zaczęto doceniać i dostrzegać możliwości twórcze człowieka, co pociągnęło za sobą wielepoleca82%
Muzyka

Sztuka renesansu

Sztuka renesansu Renesans jako jeden z najważniejszych prądów ukształtował język artystyczny, który zadomowił się w kulturze europejskiej na kilka wieków. O ile jest prawdą, że renesans nawiązywałpoleca84%
Historia

Wpływ Antyku na kulturę Renesansu

ogrody. Była to jednak sztuka oryginalna a nie ślepe naśladowanie dzieł antycznych. Ze starożytnością łączyło ją pokrewieństwo ideowe. Sztuka renesansu nie była zjawiskiem wyłącznie włoskim