profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Renaissancepoleca84%
Język polski

Renesans - charakterystyka epoki

Renesans Słowo "renesans" pochodzi z języka francuskiego (renaissance) i z włoskiego (rinascita) co znaczyło odrodzenie. Renesans jest to okres rozwoju kultury europejskiej od końca średniowiecza do początków doby nowożytnej. We Włoszech...poleca85%
Język polski

Renesans - opracowanie.

Odrodzenie znaczy to samo, co renesans. Obie nazwy są równouprawnione – pierwsza jest tłumaczeniem, druga zapożyczeniem francuskiego „renaissance”, używanego powszechnie także w terminologii naukowej innych języków. Jako termin...poleca85%
Język polski

Opis epoki

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero...poleca83%
Język polski

Renesans - ogólna charakterystyka epoki

Definicja pojęcia " renesans " i geneza epoki : Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano "renaissance"poleca85%
Historia

Renesans lub Odrodzenie

nazw epoki , "odrodzenie", jest wiernym tłumaczeniem francuskiego słowa "Renaissance". Termin " Renesans " nie jest jednoznaczny. Jako epoka w historii kultury Renesans obejmuje wiek XV i XVI, ale jegopoleca85%
Język polski

Renesans - charakterystyka i twócy

mrokach średniowiecza. W większości krajów Europy renesans trwa cały XVI w. Za umowną datę rozpoczęcia tej epoki uznaje się: wynalezienie druku przez Gutenberga (1450) lub odkrycie Ameryki (1492poleca83%
Język polski

Młoda Polska - charakterystyka epoki.

, Japonia) - tendencje naturalistyczne - eksponowanie biologicznycn aspektów życia - nacisk na dokładność i szczegółowość życia - dynamiczny rozwój polskiego piśmiennictwa - zaczyna się renesanspoleca82%
Język polski

Renesans - charakterystyka epoki oraz definicje głównych pojęć.

Renesans - Odrodzenie ideałów antyku. Harmonia i umiar, antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowań), humanizm, reformacja (rozbicie uniwersalizmu jednej religii w Europie). Odkrycia