profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Remontowanie budynkówpoleca84%
Biologia

Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

PRZYCZYNY I SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY Powietrze ma dużą zdolność do samooczyszczania się. Ciągłe jednak emitowanie do atmosfery gazów (m.in. dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki) i pyłów pochodzących z przemysłu,...poleca83%
Biologia

Zanieczyszczenia powietrza

przyczyny zanieczyszczeń mają groźne dla otoczenia skutki . Substancje zanieczyszczające powietrze są wdychane przez nas i powodują wiele chorób układu oddechowego i innych jak alergia i astma. Innym skutkiempoleca85%
Geografia

Główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza i WODY W Polsce

katastrofalne. Tak jak różne są przyczyny zanieczyszczeń, tak różnią się ich skutki – w morzu, rzekach, na lądzie i w atmosferze. Nawet hałas jest pewnym rodzajem zanieczyszczenia , które powinniśmy kontrolować ipoleca89%
Biologia

Zanieczyszczenia gleb i gruntów

wprowadzaj do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe (wodorowe) oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery ( zanieczyszczenia powietrza). Degradujące działanie kwaśnych opadów napoleca86%
Biologia

Zanieczyszczenia wg Chemii

wiatr na setki, a nawet tysiące kilometrów od miejsca pochodzenia i wywołać niebezpieczne opady w rejonie wolnym od zagrożeń. Wszędzie tam można zobaczyć skutki zanieczyszczenia opadów, w postacipoleca85%
Chemia

Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania.Efekt cieplarniany.

emisji gazów cieplarnianych, można także zmierzać do usunięcia CO2 z atmosfery . Jednak to również wymaga zmian: należy zahamować wyrąb i wypalanie lasów oraz sadzić co najmniej tyle nowych drzew, ile