profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Religia Sumerówpoleca83%
Historia

Sumerowie - życie codzienne

W miastach skupiało się życie kultarlane. Centrum miasta stanowiła świątynia. Z niej rzemieślnik otrzymywał surowiec, do świątyni oddawał gotowy produkt, tutaj składał rolnik zbiory rolnicze, jak i kupiec składał towary, odbywając podróże na...poleca84%
Historia

Mezopotamia

Położenie Międzyrzecza Mezopotamii, czyli Międzyrzecze położona była pomiędzy dwiema wielkimi rzekami: Eufratem i Tygrysem, obecnie są to terytoria państwa irackiego. W ich delcie, nad zatoką Perską, utworzył się bardzo przyjazny dla życia ludzi...poleca84%
Historia

Starożytność w pigułce

STAROŻYTNOŚĆ 1. Mezopotamia - między Eufratem i Tygrysem (VI i V tysiąclecie p.n.e) * od północy łańcuchy górskie południowo-wschodniej Anatolii, od wschodu łańcuch górski Zagros, od południa linia brzegowa Zatoki Perskiej, od zachodu...poleca85%
Historia

Wpływ religii na życie codzienne w państwach starożytnych Despotii Wschodnich

Wpływ religii na życie codzienne w państwach starożytnych Despotii Wschodnich Starożytny Bliski Wschód oraz rejon Morza Śródziemnego stanowiły miejsce narodzin wielu wierzeń, rytuałów i koncepcji religijnych. Religia wydaje się być starsza od...poleca87%
Historia

Starożytny Sumer.

, sztukę wznoszenia monumentalnych budowli, ideał abstrakcyjnej sprawiedliwości, wyrażony w zbiorach praw, wiele pojęć religijnych, do dziś kształtujących życie ludzi. Wynalazek wytopu szkła, mnóstwopoleca85%
Historia

Pozostałości czasów Antycznych.

estetycznych, a także opracowywali życiorysy autorów. Kolejną ważną rzeczą wprowadzoną przez Greków i Rzymian mającą wpływ na życie codzienne jest budownictwo, a konkretniej wybudowanie pierwszychpoleca81%
Historia

Mezopotamia – kolebka cywilizacji europejskiej

postępującej semityzacji Sumerów. U Sumerów rozwinęła się sztuka pisarska. Życie codzienne i rozwijająca się gospodarka zmuszały do spisywania dokumentów. Powstały epopeje o treści mitologicznej np. poemat opoleca83%
Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego wschodu.

. Robiono małe rzeźby ukazujące życie codzienne oraz wykonywano przeróżne malowidła ścienne. Egipcjanie zapisali na swoim kącie duże osiągnięcia naukowe zwłaszcza w astronomii, matematyce, geometrii ipoleca80%
Historia

Mezopotamia.

Lagasz powstały liczne posągi przedstawiające władcę miasta, Gudeę. Życie Sumerów pozostawało pod przemożnych wpływem religii. Sumerowie wierzyli w siły przyrody, czczone pod postacią demonów. Początkowo