profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Relacje między nauczycielem a uczniempoleca85%
Psychologia

Relacje nauczyciel - uczeń. Wspieranie rozwoju dziecka w szkole

Prawidłowe wychowanie dziecka nie zależy jedynie od jego rodziców. Ogromną rolę odgrywa również szkoła,w której szczególny wpływ na rozwój dziecka mają nauczyciele, wychowawcy oraz grono rówieśnicze. Uczeń uczęszczając do szkoły powinien zdobywać...poleca86%
Pedagogika

Wychowawca, wychowanek, czy możliwe jest porozumienie?

Wychowawca, wychowanek, czy możliwe jest porozumienie? Szkoła - realizując swe zadania dydaktyczne i wychowawcze - wpływa na uczniów nie tylko dzięki przekazywaniu określonych treści, ale również w wyniku kontaktów interpersonalnych nauczyciela...poleca87%
Pedagogika

Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym

czynnikiem wspomagającym, ale również przeszkadzającym rozwojowi ucznia jest sam nauczyciel . Ponieważ z jego strony uczeń zdolny może spotkać się z życzliwym wsparciem, ale także z lekceważącym traktowaniempoleca85%
Pedagogika

Jeden czy wiele sposbów oceniania.

, określać to co uczeń już umie a co powinien jeszcze opanować, wychowawczą – poprzez ocenianie nauczyciel może wykształcić u uczniów pewne pożądane postawy, społeczną – ukazuje miejsce ucznia wpoleca86%
Pedagogika

Nauczyciel wychowawca

czy wspieranie celów charytatywnych. Podczas takich zajęć nauczyciel oraz uczniowie często są bardziej „wyluzowani” i prawdziwi. Poznają się z zupełnie innych, stron. W pedagogice wyróżnić możnapoleca85%
Pedagogika

Sytuacja w szkole dzieci z rodzin alkoholików

uczeń chciał z własnej woli je wykonywać, a nie dlatego że nauczyciel tego wymaga. W celu prawidłowego przebiegu wychowania w szkole nauczyciele powinni ze sobą współpracować w realizacji programówpoleca87%
Pedagogika

Maria Montessori "Pedagogika ogólna".

wychowanie ma dwa cele: biologiczny i społeczny. W sensie biologicznym chodzi o wspieranie naturalnego rozwoju jednostki, a w społecznym- o przygotowanie jej w szerokim znaczeniu do życia w społeczeństwie