profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Relacje między nauczycielem a uczniempoleca86%
Pedagogika

Wychowawca, wychowanek, czy możliwe jest porozumienie?

Wychowawca, wychowanek, czy możliwe jest porozumienie? Szkoła - realizując swe zadania dydaktyczne i wychowawcze - wpływa na uczniów nie tylko dzięki przekazywaniu określonych treści, ale również w wyniku kontaktów interpersonalnych nauczyciela...