profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Rekombinacja materiału genetycznego

poleca75%
Biologia

Crossing-over

Kategoria: Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

Morgan w swoich badaniach zauważył również, że liczba kombinacji alleli w gametach jest większa, niż wynikałoby to z liczby kombinacji związanej z rozdziałem chromosomów podczas mejozy i niezależną ich segregacją. Przykładem jest wynik uzyskany podczas krzyżowania samicy o brązowej barwie ciała i normalnie wykształconych, długich skrzydłach z czarnym samcem o zredukowanych skrzydłach. W pokoleniu F 1 wszystkie osobniki były brązowe o długich skrzydłach. Natomiast w pokoleniu F 2...