profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Rekombinacja materiału genetycznego

poleca75%
Biologia

Crossing-over

Morgan w swoich badaniach zauważył również, że liczba kombinacji alleli w gametach jest większa, niż wynikałoby to z liczby kombinacji związanej z rozdziałem chromosomów podczas mejozy i niezależną ich segregacją. Przykładem jest wynik uzyskany podczas krzyżowania samicy o brązowej barwie ciała i normalnie wykształconych, długich skrzydłach z czarnym samcem o zredukowanych skrzydłach. W pokoleniu F 1 wszystkie osobniki były brązowe o długich skrzydłach. Natomiast w pokoleniu F 2...poleca85%
Biologia

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna Inżynieria genetyczna jest stosunkowo nawą gałęzią nauk, czasem myląco zwana nową biotechnologią, w celu upodobnienia jej do nauki wykorzystującej od wieków żywe organizmy w procesie produkcji, jak np. wykorzystywanie...poleca85%
Biologia

Odkrycie genów

Odkrycie genów Dziedziczenie cech z pewnością intrygowało naszych przodków już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia, a więc drzewa rodzące drzewa, ptaki – ptaki i ludzie rodzący nowych ludzi, wszystko to zmuszało ich do...poleca90%
Biologia

Chromosomowa teoria Thomasa Morgana

(1.) Stwierdzenia Mendla nie są zupełnie ścisłe, ponieważ nie znał on procesu mitozy i mejozy, a zwłaszcza zjawiska crossing - over . Prawa Mendla zostały rozszerzone i uściślone o koncepcjępoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

, znajdują się w tych samych miejscach w chromosomach homologicznych. Podczas koniugacji chromosomów homologicznych może zachodzić wymiana odcinków chromatyd tzw. crossing – over . Jedynie podczas crossingpoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

określone miejsce, czyli tzw. locus, - zmiana położenia genów w chromosomie zachodzi podczas mejozy i podczas crossing - over (to przemieszczenie fragmentów chromosomów), - crossing - over jest przyczynąpoleca86%
Biologia

Mitoza i Mejoza

BIOLOGIA Mejoza: Profaza I p: - spiralizacje chromosomów - utworzenie par chromosomów homologicznych - zjawisko crossing - over tj. wymiana krótkich odcinków DNA - zanik jąderka - zanikpoleca85%
Biologia

Mitoza Mejoza

podobny w komórkach roślinnych i zwierzęcych. Crossing - over , proces polegający na wymianie odcinków między chromatydami chromosomów homologicznych, złączonych w parę w profazie pierwszego podziału