profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Reklama społeczna ankietapoleca86%
Dziennikarstwo

Wpływ reklamy społecznej na zmianę postaw i zachowań - badania własne, przebieg i wyniki.

Badanie ankietowe, dotyczące wpływu reklamy społecznej na zmianę postaw i zachowań odbiorców zostało przeprowadzone w listopadzie 2011r. Grupę badawczą stanowiło 100 osób z całej Polski, jako że badanie zostało przeprowadzone drogą elektroniczną....poleca86%
Dziennikarstwo

Ankieta do pracy mgr dotyczącej reklamy społecznej

Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest zbadanie jaką rolę odgrywają reklamy społeczne w życiu, czy są rozpoznawalne i jaki mają wpływ na odbiorców. Ankieta jest w pełni anonimowa, a...poleca88%
Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Wpływ doświadczenia zawodowego na postawy

. Miejsce zamieszkania 3.4.4. Stan cywilny ROZDZIAŁ IV - WPŁYW DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO OPIEKUŃCZEGO NA POSTAWY WOBEC MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ