profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Regulowanie zasad życia społecznego

poleca54%
Wiedza o społeczeństwie

Funkcje i zadania prawa

Każde społeczeństwo organizuje się wokół systemu norm, dzięki którym można przewidzieć, jakiego rodzaju czyny będą w danej społeczności uznane za naganne. Zasady określające reguły postępowania nazywamy normami. Istnieje wiele rodzajów norm, np. normy religijne, moralne, obyczajowe i prawne. Rozróżnienie norm wynika ze źródeł, do jakich się odwołują, określając zasady postępowania. Często pomiędzy normami występują konflikty, które trudno rozwiązać, czego świadectwa przekazuje nam od...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo rodzinne- opracowanie na egzamin

w Załaczniku treść ! Pozdrawiam. Owocnej nauki i czekam na opinie.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie funkcje i zadania spełnia prawo w społeczeństwie demokratycznym?

przymusu. Najważniejszą funkcją, którą pełni prawo jest funkcja społeczna , która mówi nam o skutkach społecznych wywołanych w danej społeczności, o faktach ustanowienia i stosowania danego prawa wpoleca83%
Administracja

Zakres działania i zadania powiatu

POWIAT wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Funkcje powiatu mają charakter uzupełniający w stosunku do gminy. ZADANIA WŁASNE POWIATU: - ponadgminna infrastruktura społeczna (pomocpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Funkcje prawa

oraz w zapewnieniu dostępu do pomocy społecznej i edukacji. Każde państwo posiada określony system prawny, który ma funkcję ochronną określonych dóbr, co w szczególności odnosi się do prawapoleca84%
Politologia

Cele i zadania Rady Europy

gospodarczymi. Organizacja ta pełni również poniekąd funkcję edukacyjną-przekazuje bowiem społeczeństwu wiedzę w takich dziedzinach jak prawa człowieka, demokracja lokalna, kultura i środowisko