profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Regeneracja

poleca54%
Biologia

Fotosynteza faza ciemna

Wytworzony podczas fazy jasnej ATP i zredukowany NADPH zużywane są do asymilacji CO 2 w związki organiczne, w fazie ciemnej fotosyntezy , zwanej cyklem Calvina . Cykl ten obejmuje trzy etapy: karboksylację, redukcję i regenerację , a produktem końcowym jest trójwęglowy aldehyd 3-fosfoglicerynowy. Stanowi on substrat do syntezy heksoz, przede wszystkim glukozy oraz innych związków. Aby mogła powstać l cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL), musi nastąpić związanie podczas...poleca85%
Biologia

Fotosynteza - chemizm

CHEMIZM FOTOSYNTEZY Fotosynteza - proces powstawania zwiazków chemicznych u roslin w wyniku wykorzystania energii swiatla. Zachodzi w chloroplastach. FAZA JASNA Fosforylacja fotosyntetyczna - faza jasna fotosyntezy zachodzi w granach...poleca85%
Biologia

Fotosynteza cykliczna

Fotosynteza cykliczna zachodzi w fazie ciemnej fotosyntezy. W fazie tej siła asymilacyjna redukuje CO2 i proces ten ma charakter cykliczny – odbywa się na zmianę. KARBOKSYLACJA polega na przyłączeniu CO2 do akceptora = 1-5dwufosforybuloza ( =...poleca85%
Język polski

Czy zgadzasz się z twierdzeniem Umberto Eco, że odpoczynek jest nie tylko naszym prawem, ale i obowiązkiem?

W pełni zgadzam się z tezą sformułowaną w temacie. Umberto Eco słusznie pisze, że odpoczynek jest nie tylko naszym prawem, lecz obowiązkiem. Wszyscy odpoczywamy – jest to jedna z naszych podstawowych czynności życiowych. Dlaczego jest niezbędny?...poleca79%
Biologia

Rozmnażanie bezpłciowe

1. Rozmnażanie bezpłciowe - typ rozmnażania organizmów, który nie jest związany z wytwarzaniem gamet. Organizm potomny powstaje z części organizmu rodzicielskiego. W rozmnażaniu bezpłciowym organizm potomny otrzymuje zestaw genów identyczny z...poleca84%
Język polski

Felieton- ''Czy warto odpoczywać?''

Odpoczynek jest niezbędny w codziennym życiu każdego człowieka (niestety wielu z nas o tym zapomina). Abyśmy się lepiej czuli, byli bardziej wypoczęci (i najważniejsze żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował) potrzebujemy chociaż chwili...poleca85%
Język polski

Wakacje - zysk czy strata?

Z wakacji wypływa wiele korzyści. To czas, w którym możemy odpocząć od szkoły i nauki. Niektórzy uważają, że to strata czasu. Uważam jednak, że są one bardzo potrzebne. Moim zdaniem odoczywamy od nauki i szkoły. Nie trzeba się martwić czy są...poleca84%
Biologia

Wzrost i rozwój.

Większość organizmów rozpoczyna swoje życie jako pojedyncza komórka nie większa od kropki. Dzieli się ona wkrótce na dwie komórki, potem cztery, osiem i tak dalej, aż maleńkie ciało zacznie przyjmować kształty. Zarodek rośnie, zmienia swój kształt...poleca85%
Biologia

Rozmnażanie

Istota rozmnażania – zwiększenie liczby reprezentantów gatunku, czyli przedłużenie życia gatunku. Podczas mitozy i mejozy zachodzą procesy biochemiczne i fizjologiczne, które zapewniają utrzymanie homeostazy genetycznej. Mejoza prowadzi u...poleca84%
Biologia

Rozmnażanie bezpłciowe

Strategia rozrodcza,której celem jest zwiększenie liczby osobników danego gatunku. Najprostszy i najmniej skomplikowany sposób rozrodu,nowy osobnikm powstaje z części organizmu rodzicielskiego,nie wymaga partnera.Potomstwo genetycznie jest...