profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Reforma ONZpoleca84%
Politologia

Czy ONZ wymaga reformy?

Cele i funkcje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana do życia podczas konferencji w San Francisco w 1945 roku. Struktura i cele, jakim miały służyć Narody Zjednoczone odzwierciedlały sytuację na...poleca85%
Politologia

Reforma ONZ

Mnogość i intensywność konfliktów, które w ostatnich latach obserwujemy na arenie międzynarodowej ukazuje słabość i nie przygotowanie ONZ do radzenia sobie z problemami współczesnego świata. Taka sytuacja pociąga za sobą konieczność...poleca85%
Politologia

Perspektywy ONZ- projekty reform

przeprowadzenia reformy Zgromadzenia jest spadek jego roli i znaczenia w strukturze ONZ . W chwili obecnej Zgromadzenie prowadzi prace nad nierzadko małoważnymi a często pokrywającymi się problemamipoleca84%
Politologia

Główne organy ONZ działające na rzecz utrzymania pokoju

przemówienia na posiedzeniu plenarnym . Zgromadzenie Ogólne może zajmować się wszystkimi sprawami wchodzącymi w za-kres kompetencji ONZ . Jednak w przypadku problemów dotyczących utrzymania pokoju ipoleca84%
Politologia

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz Malendowski - streszczenie książki

terenów Mandżurii, czy ZSRR; jedynie Południowokoreańczycy mogą stacjonować wzdłuż granicy; w przypadku, gdy Chiny lub ZSRR naruszą owe postanowienia, zostaną one odwołane. 07.10. Sekretarz Generalny ONZ